Disclaimer

DakkapelNederland.nl wijst u ten aanzien van haar website DakkapelNederland.nl op het vogende: De door DakkapelNederland.nl op de website aangeboden informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en DakkapelNederland.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de website DakkapelNederland.nl kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Hoewel DakkapelNederland.nl in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. DakkapelNederland.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op haar website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de website beschikbare informatie. DakkapelNederland.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan de computer of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de DakkapelNederland.nl site.

Naam
 
 
logo logo